Strona główna

[hfe_template id=’2423′]

RESEARCH+
CONSULTING

BIZNESHUB to inicjatywa Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernia w Toruniu. To tu nauka łączy się z praktyką biznesową.


Sprawdź szczegóły

Doradztwo biznesowe

Jesteś przedstawicielem biznesu? Sprawdź naszą ofertę, by dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc

Przedsiębiorczość akademicka

Masz pomysł na biznes, a nie do końca wiesz, jak zacząć? Z chęcią Ci podpowiemy!

Kursy i szkolenia

Rozwój to ciągła nauka, dlatego organizujemy kursy i szkolenia, będące odpowiedzią na potrzeby rynku

Wydarzenia

Łączymy świat nauki ze światem biznesu, organizując cykliczne spotkania networkingowe

Sprawdź naszą nowość – certyfikowane szkolenie online „Efektywne i skuteczne praktyki zarządzania na niepewne czasy”

 

4 bloki tematyczne, dwóch doświadczonych mentorów, wygodna formuła online i pakiet zniżek


Sprawdź szczegóły

O nas

Miejsce, gdzie nauka
łączy się z biznesem

Naszą misją jest łączenie świata nauki i biznesu. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia w realizacji swoich projektów. Oferujemy kompleksowe wsparcie i doradztwo – niezależnie od tego, czy jesteś przedstawicielem dużej korporacji czy lokalnego biznesu. Chcesz rozwinąć swoje kompetencje, czerpiąc z naszych osiągnięć naukowych? Jesteśmy tu dla Ciebie.

A może myślisz nad założeniem własnego biznesu i nie wiesz, gdzie skierować pierwsze kroki? Jesteś w dobrym miejscu. 

Dlaczego my?

Badania to nasza specjalność

Nasze usługi świadczone są przez pracownice i pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jednej z 10 uczelni w Polsce posiadającej status Uczelni Badawczej. Nasz Wydział, jako jedyna uczelnia publiczna w Polsce, posiada prestiżową akredytację AACSB, co plasuje nas w gronie 5% najlepszych szkół biznesu świata. 

Usługi dla biznesu

Co możemy Ci zaoferować?

Kliknij na odpowiedni obszar i zobacz, co jesteśmy w stanie dla Ciebie zrobić.

Controlling, rachunkowość, doradztwo finansowe, podatki

 • Doradztwo transakcyjne
 • Wyceny przedsiębiorstw i doradztwo w zakresie zarządzania wartością
 • ​Restrukturyzacje i plany naprawcze
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstw
 • Prognozowanie i modelowanie sprzedaży, kosztów, zysku
 • Ekspertyzy w zakresie podatków VAT i CIT
 • Analizy aktuarialne
 • Wdrażanie procesów i narzędzi rachunkowości zarządczej
 • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym
 • Doradztwo w zakresie inwestycyjnych produktów finansowych
 • Szkolenia księgowe w języku polskim i angielskim

Badania i analizy rynku

 • Raporty o koniunkturze gospodarczej
 • Prognozowanie i modelowanie cen, popytu i wartości rynku
 • Analiza elastyczności popytu na produkty i usługi
 • Branżowe i sektorowe analizy rynku
 • Analiza otoczenia makroekonomicznego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa
 • Analiza popytu i podaży na pracę w ujęciu regionalnym i branżowym
 • Analiza i modelowanie rozwoju regionalnego oraz jego determinant
 • Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych
 • Ilościowe modelowanie rynków finansowych (ryzyko, wycena, walidacja itp.)

Procesy wewnętrzne w organizacji

 • Mapowanie i optymalizowanie procesów biznesowych i struktur organizacyjnych
 • Mapowanie i usprawnianie procesów finansowo-księgowych w oparciu o Lean oraz RPA
 • Prognozowanie i modelowanie zdolności produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • Wdrażanie ilościowych metod wspomagania decyzji
 • Implementacja algorytmów analitycznych
 • Racjonalizacja procesów i systemów logistycznych organizacji
 • Mapowanie i optymalizowanie procesów biznesowych

Zarządzanie strategiczne

 • Analizy strategiczne i opracowanie strategii biznesowej
 • Opracowywanie biznes planów
 • Ocena potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa
 • Opracowywanie strategii ekspansji międzynarodowej

Zarządzanie IT

 • Analiza stanu i kierunków informatyzacji organizacji
 • Doradztwo w zakresie zarządzania danymi cyfrowymi w organizacji
 • Doradztwo w zakresie wyboru systemów informatycznych zarządzania
 • Nadzór nad wdrażaniem systemów IT
 • Zarządzanie kosztami usług IT
 • Doradztwo SAP – Wybór odpowiedniej strategii wdrożenia
 • Szkolenia kadry w zakresie kompetencji analitycznych oraz IT

Logistyka

 • Prognozowanie w logistyce przedsiębiorstw
 • Racjonalizacja procesów i systemów logistycznych organizacji
 • Prognozowanie w łańcuchach dostaw w oparciu o dane z systemu ERP
 • Racjonalizacja procesów i systemów logistycznych organizacji
 • Mapowanie i optymalizowanie procesów biznesowych
 • Zakupy: projektowanie strategii, procesu negocjacji, zarządzanie kosztami i ryzykiem dostawców.

Cyfryzacja

 • Ekspertyzy sektora bankowego, FinTech oraz walut cyfrowych
 • Badania jakościowe i ankietowe w zakresie cyfrowych usług finansowych
 • Analizy konkurencji w obszarze cyfrowych usług finansowych
 • Agendy badawcze projektów B+R dotyczące rozwiązań cyfrowych
 • Badania użyteczności (User Experience) cyfrowych rozwiązań w gospodarce i finansach
 • Badania dostępności rozwiązań cyfrowych dla osób wykluczonych i z niepełnosprawnościami

 

 

Innowacje

 • Opinie o innowacyjności produktu, usługi i technologii
 • Audyt procesów zarządzania innowacjami
 • Wsparcie dyfuzji innowacyjnych technologii cyfrowych w organizacji
 • Doradztwo w zakresie implementacji rozwiązań sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego w celu automatyzacji oraz poprawy efektywności procesów biznesowych.

Marketing i sprzedaż

 • Opracowanie strategii budowania i pozycjonowania marki
 • Opracowanie strategii e-marketingowej przedsiębiorstwa
 • Badanie skuteczności kampanii marketingowych
 • Doradztwo w zakresie rebrandingu
 • Audyt i opracowanie oferty handlowej,
 • Analizy i strategie sprzedażowe
 • Doradztwo w obszarze zarządzania produktem, asortymentem produktów i cyklem życia produktów
 • Badanie postaw i zachowań klientów

Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja interpersonalna

 • Badania postaw i zachowań pracowników
 • Projektowanie systemów wynagrodzeń i systemów motywacyjnych
 • Projektowanie systemów oceny kompetencji pracowników i zarządzania talentami,
 • Wartościowanie i opisy stanowisk pracy
 • Coaching – programy rozwojowe dla managerów obejmujące warsztaty i sesje coachingowe
 • Grupowe i indywidualne poradnictwo w zakresie optymalizacji warunków ochrony zdrowia psychicznego pracowników

Wsparcie jednostek administracji

 • Opracowywanie lokalnej strategii rozwoju
 • Ewaluacja polityk i interwencji publicznych
 • Ocena projektów do realizacji/dofinansowania
 • Badania efektywności programów rynku pracy
 • Programy współpracy szkół kształcenia zawodowego i urzędów pracy
 • Wspieranie doradców zawodowych w placówkach oświatowych i instytucjach rynku pracy

Komunikacja z interesariuszami

 • Opracowywanie strategii w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Analizy doświadczeń klientów: Customer Satisfaction, Net Promoter Score, Customer Effort Score
 • Pomiar postaw klientów (np. satysfakcji i lojalności)
 • Projektowanie systemu pomiaru i raportowania zrównoważonego rozwoju

Centra naukowe

Poznaj ofertę centrów naukowych działających na naszym Wydziale:

Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych
Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej
Centrum Projektowania Doświadczeń w Branży Spotkań i Turystyce
Centrum Danych Badawczych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze
Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych

Do celów i zadań Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK należą:
• Prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie gospodarki i finansów cyfrowych,
• Świadczenie usług dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych,
• Świadczenie usług edukacyjnych,
• Prowadzenie współpracy z instytucjami publicznymi przy realizowaniu badań oraz kampanii społecznych,
• Organizowanie konkursów z zakresu gospodarki i finansów cyfrowych w trzech kategoriach: nauka, dydaktyka, praktyka,
• Aplikowanie o fundusze z Unii Europejskiej i inne potencjalne krajowe i zagraniczne środki finansowe na realizację projektów dotyczących gospodarki i finansów cyfrowych, zwłaszcza w formie projektów badawczych i grantów,
• Wydawanie czasopisma poświęconego gospodarce i finansom cyfrowym.

Strona Centrum

Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Zadania:

1) Prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (określanej dalej skrótem CSR).

2) Świadczenie usług dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych (określanych dalej skrótem NGO’s) w zakresie:

 • opracowania narzędzi, technik i programów umożliwiających ograniczenie ryzyka oraz naruszeń norm etycznych,
 • opiniowania projektów z zakresu CSR,
 • monitoringu i ewaluacji projektów CSR,
 • szkolenia menedżerów i pracowników,
 • pośredniczenia pomiędzy biznesem i NGO’s w nawiązywaniu współpracy oraz realizowaniu projektów,
 • prowadzenia bazy danych przedsiębiorstw i NGO’s (z zaznaczonym profilem działalności), które są zainteresowane nawiązaniem współpracy/ realizowaniem projektów społecznych,
 • propagowania najlepszych praktyk z zakresu CSR i etycznego przywództwa.

3) Świadczenie usług edukacyjnych polegających na:

 • organizowaniu międzynarodowych konferencji poświęconych CSR i przywództwu,
 • przygotowaniu książek, artykułów i raportów z badań,
 • prowadzeniu bazy danych dobrych praktyk z całego świata z dostępem bezpłatnym lub płatnym,
 • organizowaniu przez Centrum praktyk studenckich z zakresu CSR,
 • organizowaniu wymiany studentów polskich i amerykańskich,
 • tłumaczeniu zagranicznych publikacji poświęconych CSR i przywództwu,
 • konsultacjach dla magistrantów i doktorantów.

4) Prowadzenie współpracy z instytucjami publicznymi przy realizowaniu badań oraz kampanii społecznych.

5) Organizowanie konkursów z zakresu CSR w trzech kategoriach: nauka, dydaktyka, praktyka (przywódca, przedsiębiorstwo).

6) Opracowywanie standardów CSR.

7) Aplikowanie o fundusze z Unii Europejskiej i inne potencjalne środki finansowe na realizację projektów CSR.

8) Tworzenie baz danych problemów społecznych wymagających szybkiego przeciwdziałania.

9) Wydawanie czasopisma CSR.

Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej

Cele i kierunki działania:
pogłębianie i promocja wiedzy o przemianach zachodzących w państwach i regionach Europy Środkowej i Wschodniej, rozwój partnerskich kontaktów z ośrodkami naukowymi tych państw, prowadzenie wspólnych badań naukowych

Zadania:

1) prowadzenie wspólnie z partnerami zagranicznymi badań w zakresie rozwoju Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności problemów: wzrostu gospodarczego, rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki gospodarczej i społecznej, konkurencyjności gospodarek krajowych i regionalnych;

2) upowszechnianie i promowanie wiedzy o gospodarce Europy Środkowej i Wschodniej;

3) współpraca z ośrodkami naukowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami w kraju i za granicą;

4) świadczenie usług eksperckich i edukacyjnych, organizowanie konferencji, seminariów, kursów, wykładów itp. o tematyce społeczno-ekonomicznej.

Centrum Projektowania Doświadczeń w Branży Spotkań i Turystyce

Zadania:

1) prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie doświadczeń w turystyce i branży spotkań;

2) świadczenie usług dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w zakresie:

 • opiniowania projektów z zakresu doświadczeń w turystyce i branży spotkań,
 • monitoringu i ewaluacji projektów dotyczących doświadczeń w turystyce i branży spotkań,
 • szkolenia menedżerów i pracowników,
 • pośredniczenia pomiędzy biznesem i środowiskiem naukowym w nawiązywaniu współpracy oraz realizowaniu projektów;

3) świadczenie usług edukacyjnych polegających na:

 • organizowaniu konferencji poświęconych doświadczeniom w turystyce i branży spotkań,
 • przygotowaniu książek, artykułów i raportów z badań,
 • organizowaniu przez Centrum praktyk studenckich z zakresu doświadczeń w turystyce i branży spotkań,
 • organizowaniu wymiany studentów polskich i zagranicznych w ramach tematów realizowanych przez Centrum,
 • tłumaczeniu zagranicznych publikacji poświęconych doświadczeniom w turystyce i branży spotkań,
 • konsultacjach dla magistrantów i doktorantów w związku z ich pracami mieszczącymi się w tematyce Centrum;

4) prowadzenie współpracy z instytucjami publicznymi przy realizowaniu badań oraz kampanii społecznych;

5) organizowanie konkursów z zakresu doświadczeń w turystyce i branży spotkań w trzech kategoriach: nauka, dydaktyka, praktyka;

6) aplikowanie o fundusze z Unii Europejskiej i inne potencjalne krajowe i zagraniczne środki finansowe na realizację projektów dotyczących doświadczeń w turystyce i branży spotkań, zwłaszcza w formie projektów badawczych i grantów;

7) wydawanie czasopisma poświęconego doświadczeniom w turystyce i branży spotkań.

Centrum Danych Badawczych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze

Centrum Danych Badawczych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze to jedenaste tego typu centrum na świecie, a pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Utworzenie Centrum stanowi zwieńczenie umowy zawartej pomiędzy WNEiZ a Federalną Agencję Pracy w Norymberdze. Porozumienie jest wynikiem długoletniej współpracy Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy i jej kierownika z Instytutem Badania Rynku Pracy i Zawodów Federalnej Agencji Pracy (IAB). Na mocy umowy Instytut udostępniać będzie nowemu Centrum dane mikroekonomiczne Federalnej Agencji Pracy do niekomercyjnych badań, co umożliwi naukowcom z całej Polski prowadzenie międzynarodowych analiz porównawczych.

Tworząc Centrum Danych Badawczych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dołączył do 10 renomowanych uczelni na świecie mających dostęp do bazy danych IAB (7 ośrodków z USA i po jednym z Kanady, Francji i Wielkiej Brytanii).

Oferta edukacyjna

Edukacja uszyta na miarę

Benjamin Franklin powiedział, że inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. Dobrze to rozumiemy, dlatego wychodząc na przeciw Twoim oczekiwaniom, jesteśmy w stanie przygotować dla Ciebie kursy, szkolenia i studia podyplomowe uszyte na miarę Twoich potrzeb i potrzeb rynku. 

Umów się z nami na spotkanie – poznamy potrzeby Twojej organizacji i zaproponujemy dla Ciebie lub Twojego zespołu możliwości rozwoju w ramach naszej oferty edukacyjnej. Możesz także sprawdzić naszą standardową ofertę – być może mamy już rozwiązanie, którego szukasz. 


Sprawdź naszą ofertę edukacyjną

Jak działamy?

Krok 1

Jak możemy Ci pomóc? Spotykamy się i rozmawiajmy o Twoich potrzebach.

Krok 2

Rozpoznajemy nasze możliwości i przygotowujemy ofertę szytą na miarę Twoich potrzeb. 

Krok 3

Dopinamy niezbędnych formalności, by móc w pełni realizować nasz wspólny projekt.

Krok 4

Zabieramy się do pracy: realizujemy projekt zgodnie z przyjętymi warunkami.

0
%
projektów zakończonych sukcesem
0
k+
uczestników naszych spotkań
0
międzynarodowe akredytacje
0
+
zatrudnionych profesjonalistów

Rada Biznesu

Przy naszym Wydziale działa Rada Biznesu, którą tworzy zespół wybitnych praktyków – przedsiębiorców i menedżerów. Służy ona realizacji misji Wydziału, zwłaszcza w zakresie kreowania nowych, wartościowych projektów edukacyjnych, naukowych i eksperckich, a także wspieraniu jego rozwoju i budowaniu relacji pomiędzy nauką i biznesem przynoszących trwałe, obustronne korzyści.

Zobacz skład Rady Biznesu

W skład Rady Biznesu WNEiZ UMK w kadencji 2021 – 2025 wchodzą (w kolejności alfabetycznej):

 • Andrzej Derkowski – Dyrektor Biura Controllingu, Neuca SA
 • Agnieszka Głowacka – Wiceprezes Zarządu, Erbud SA
 • Stefan Kamiński – Prezes, Krajowa Izba Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
 • Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu Apator SA w latach 2018-2021
 • Michał Korolko – Prezes Zarządu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
 • Anna Kostrzewska – Dyrektor HR, Hendrickson Poland sp. z o.o.
 • Arkadiusz Krasowski – Partner, EY 
 • Paweł Neumann – Doradca Ekonomiczny Prezesa Zarządu, TZMO SA
 • Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu Komplementariusza Komandytariusza, MAT-BUD sp. z o.o., sp. k.
 • Wojciech Sobieszak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.
 • Małgorzata Szalewska-Urbańska – Dyrektor HR, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.
 • Magdalena Tomicka – Dyrektor HR, Atos Poland Global Services sp. z o.o.
 • Robert Wichłacz – Członek Zarządu, Atos Poland Global Services sp. z o.o.

CENTRUM PRASOWE

Strefa ekspertów

Działamy na rzecz popularyzacji wiedzy z szeroko pojętych: ekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania oraz logistyki. Wypowiadamy się w sprawach, które dotyczą nasz wszystkich. Przeczytaj dostępne w Strefie Ekspertów materiały lub skontaktuj się z nami, by znaleźć eksperta, który będzie mógł zabrać dla Ciebie głos.


Przejdź do Centrum Prasowego

SPOTKAJMY SIĘ PRZY OKAZJI NASZYCH WYDARZEŃ

Najbliższe wydarzenia

Listopad 2023 – Śniadanie biznesowe

Więcej informacji wkrótce

Nasz zespół

dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa,
prof. UMK

marlenac@umk.pl

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz

kliczmanska@umk.pl

Ekspertka ds. usług badawczo-wdrożeniowych


dr Mariusz Lewandowski

mlewandowski@umk.pl

Koordynator centrum współpracy z biznesem BIZNESHUB

Barbara Jóźwik

b_jozwik@umk.pl

Specjalistka ds. wsparcia projektówPoznaj cały nasz zespół

Bądźmy w kontakcie!

Masz do nas pytania?

Z wielką przyjemnością na nie odpowiemy! Skontaktuj się z nami, by rozwiać swoje wszelkie wątpliwości.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
BIZNESHUB

+ 56 611 4614

bizneshub@umk.pl

ul. Gagarina 13a (pok. 34), 87-100 Toruń

Scroll to Top
Skip to content