Rada Biznesu WNEiZ UMK

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu została powołana Rada Biznesu, której głównym celem jest wspieranie władze wydziału w podejmowaniu inicjatyw odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego.

Kluczem do sukcesu jest wzajemne zrozumienie potrzeb.

Dlatego powołaliśmy Radę Biznesu WNEiZ UMK – by rozmawiać o potrzebach otoczenia społeczno-gospodarczego i szkolnictwa wyższego. W jej skład w kadencji 2021-2025 wchodzą (w kolejności alfabetycznej)

 • Andrzej Derkowski – Dyrektor Biura Controllingu, Neuca SA
 • Agnieszka Głowacka – Wiceprezes Zarządu, Erbud SA
 • Stefan Kamiński – Prezes, Krajowa Izba Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
 • Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu, Apator SA w latach 2017 – 2021
 • Michał Korolko – Prezes Zarządu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
 • Anna Kostrzewska – Dyrektor HR, Hendrickson Poland sp. z o.o.
 • Arkadiusz Krasowski – Partner, EY w latac
 • Paweł Neumann – Doradca Ekonomiczny Prezesa Zarządu, TZMO SA
 • Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu Komplementariusza Komandytariusza, MAT-BUD sp. z o.o., sp. k.
 • Wojciech Sobieszak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.
 • Małgorzata Szalewska-Urbańska – Dyrektor HR, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.
 • Magdalena Tomicka – Dyrektor HR, Atos Poland Global Services sp. z o.o.
 • Robert Wichłacz – Członek Zarządu, Atos Poland Global Services sp. z o.o.

Z ramienia Wydziału w pracach Rady biorą udział członkowie kolegium dziekańskiego: Dziekan dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK, dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, dr Ryszard Lorenczewski, Prodziekan ds. Studentów, dr Aranka Ignasiak-Szulc, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju oraz dr Mariusz Lewandowski, będący koordynatorem współpracy między Radą a Wydziałem.

Scroll to Top
Skip to content