Efektywne i skuteczne praktyki zarządzania na niepewne czasy

Certyfikowane szkolenie online

Efektywne i skuteczne praktyki zarządzania na niepewne czasy

Skuteczność i efektywność zarządzania, jak i pracy projektowej i produktowej oraz procesów biznesowych staje się coraz ważniejsza.

Jakie więc można zastosować praktyki zarządzania, by działać i zarządzać skuteczniej i efektywniej?


Poznaj odpowiedź na to pytanie

Nasz program, adresowany do kadry zarządzającej szczebla C (CEO, CFO, CIO, COO), jak i menedżerów/ menedżerek średniego szczebla, dostarcza pakiet odpowiedzi na powyższe pytanie.

Uczestnicy i uczestniczki programu poznają cztery podejścia zarządzania i związane z nimi praktyki i techniki.

 

Zarządzanie celami w firmie, w dziale, a także celami projektu i celami rozwoju produktu przy wykorzystaniu rozszerzonej metody OKR (Objective Key Results), nazywanej pragmatic OKRs, umożliwiające:
Zarządzanie portfelem prac i projektów w firmie lub dziale, umożliwiające:
Lean Management, którego zasady i praktyki umożliwiają:
Zarządzanie zmianą biznesową w firmie/ dziale umożliwiające:
Zarządzanie celami w firmie, w dziale, a także celami projektu i celami rozwoju produktu przy wykorzystaniu rozszerzonej metody OKR (Objective Key Results), nazywanej pragmatic OKRs, umożliwiające:

 • spójność celów rozwojowych firmy w układzie pionowym (hierarchia komórek firmy), jak i poziomym (między komórkami na tym samym poziomie), a także z działaniami na poziomie operacyjnym,
 • zaangażowanie, współpracę i koncentrację zespołów i pracowników wokół kilku najważniejszych celów rozwojowych,
 • zwinność biznesową (business agility) na skutek szybkiej adaptacji do zmieniającej się sytuacji biznesowej.

Zarządzanie portfelem prac i projektów w firmie lub dziale, umożliwiające:

 • zrealizowanie większej liczby projektów w krótszym czasie tymi samymi siłami,
 • większą spójność celów strategicznych firmy z realizowanymi projektami,
 • zbudowanie holistycznego, efektywnego i skutecznego systemu zarządzania portfelem projektów i różnymi pracami.

Lean Management, którego zasady i praktyki umożliwiają:

 • ciągłe doskonalenie procesów biznesowych,
 • zwiększenie efektywności procesów oraz eliminację marnotrawstwa,
 • większe wykorzystanie wiedzy/potencjału i kreatywności pracowników.

Zarządzanie zmianą biznesową w firmie/ dziale umożliwiające:

 • przełożenie zarządzania zmianą na efekty finansowe,
 • powiązanie zarządzania zmianą z wynikami biznesowymi,
 • ograniczenie negatywnych konsekwencji.

Udział w tych czterech modułach dostarczy kadrze zarządzającej firm i organizacji kolejne elementy do zbudowania skutecznego i efektywnego systemu zarządzania w ich organizacjach, umożliwiającego nie tylko ich przetrwanie, lecz także rozwój.

 

Program szkolenia

4 moduły dostosowane do potrzeb rynku

Zarządzanie celami w firmie – autorskie rozszerzenie metody OKR (Objective Key Results)

 • Metoda OKR: podstawowe elementy
 • Warunki niezbędne dla skuteczności i efektywności metody OKR
 • Typy Kluczowych Rezultatów i ich wykorzystanie praktyczne
 • Proces zarządzania celami według rozszerzonej metody OKR
 • Wskazówki praktyczne dla wprowadzenia metody OKR w firmie

Zarządzanie portfelem prac i projektów

 • System zarządzania projektami
 • Dobór projektów do portfela
 • Dobre praktyki zarządzania projektami i portfelem projektów
 • Symulacja – efektywne zarządzanie portfelem projektów

Lean Management

 • Fundamenty Lean – cele i najważniejsze koncepcje
 • Techniki i metody ciągłego doskonalenie – Kaizen
 • Tworzenie, wizualizacja procesów i zarządzanie nimi w podejściu Kanban i Flow Management
 • Lider Lean
 • Organizacja ucząca się

Zarządzanie zmianą biznesową

 • Kluczowe elementy zarządzania zmianą
 • Techniki i metody zarządzania zmianą biznesową wg według modelu PROSCI®
 • Zastosowanie modelu zarządzania zmianą ADKAR oraz PROSCI® PCT
 • Identyfikacja i analiza ryzyk dla zmiany biznesowej

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnego warsztatu szkoleniowego i obejmują m.in. prezentacje tematów sesji, ćwiczenia w zespołach, praktyczne przykłady z firm, pokaz podejścia w platformie Kanbanize, wymianę doświadczeń uczestników programu, Q&A. Zajęcia prowadzone są w formie online za pośrednictwem MS Teams, w wymiarze 16 godzin dydaktycznych (16×45 minut). 

Mentorzy programu

dr Jerzy Stawicki

Poznaj prowadzącego

Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami i portfelem projektów, podejścia Kanban i Flow Management, zwinnego przywództwa oraz budowania zwinnych organizacji projektowych. Autor szkoleń i trener oraz konsultant i coach w tych obszarach. Fan praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych (Agile), Lean Management, TOC i łańcucha krytycznego w zarządzaniu projektami oraz skutecznych i efektywnych metod i technik przywództwa i zarządzania.

Mówi o sobie: „pomagam menedżerom, project managerom, zespołom i firmom pracować i zarządzać efektywniej, mądrzej oraz mieć z pracy więcej fun’u/satysfakcji”.

Dariusz Ciechan

Poznaj prowadzącego

Ekspert zarządzania projektami i portfelem projektów, specjalista ds. zarządzania ryzykiem w projektach, konsultant i trener.

Doświadczony oraz certyfikowany kierownik projektów oraz programów z międzynarodowym doświadczeniem. Specjalizuje się w prowadzeniu i zarządzaniu portfelami projektów oraz projektami wymagającymi wiedzy eksperckiej z zakresu IT, nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa, transformacji, migracji, wprowadzania nowych usług oraz zmian organizacyjnych przedsiębiorstw.

Przekazuje wiedzę praktyczną uczestnikom studiów podyplomowych oraz Executive MBA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak i uczestnikom prowadzonych seminariów i warsztatów.

Współpracuje z lokalnym biznesem w celu rozwoju zarządzania projektami w ich organizacjach.

Jako aktywny wolontariusz i założyciel PMI Poland Chapter w Toruniu propaguje wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz roli Kierownika Projektu w organizacjach. Jest wieloletnim asesorem Konkursu Projekt Roku PMI Poland Chapter. Oficjalny recenzent i kontrybutor międzynarodowych standardów PMI oraz weryfikator polskiego tłumaczenia PMBOK®Guide.

Najczęściej zadawane pytania

Kto jest adresatem programu?

Program skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli kadry zarządzającej, menedżerów/ menedżerek i liderów/ liderek komórek organizacyjnych, zespołów projektowych i produktowych, pragnących jeszcze skutecznej i efektywniej zarządzać swoimi firmami i jednostkami, jak również do wszystkich innych osób zainteresowanych daną tematyką.

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w programie, dokumenty należy:

 • przesłać pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu do biura) na adres: BIZNESHUB (pokój 34), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
 • dostarczyć osobiście – biuro czynne 10:00-16:00; w godzinach, kiedy biuro nie jest czynne, dokumenty można zostawić (w zaklejonej, zaadresowanej kopercie) w punkcie informacyjnym (tzw. portiernia) przy wejściu na Wydział – codziennie w godz. 06:00-20:00
 • przesłać w formie skanu na adres b_jozwik@umk.pl – oryginały należy dostarczyć najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć
Jakie są warunki kwalifikacji i ile to kosztuje?

Złożenie dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń. Termin składania dokumentów upływa 6 października.

Koszt szkolenia:

 • opłata podstawowa: 1700,00 zł
 • zniżka 10% (dla posiadaczy karty Programu Absolwent UMK; w przypadku udziału 2 osób z tej samej organizacji (dla każdej osoby)): 1550,00 zł
 • zniżka 20% (dla absolwentów studiów podyplomowych WNEiZ; w przypadku zgłoszenia minimum 3 osób z tej samej organizacji (dla każdej osoby)): 1350,00 zł

Zniżki nie sumują się. W przypadku uprawnienia do kilku zniżek, Kandydat wskazuje zniżkę, z której chce skorzystać.

 

Jakie dokumenty są wymagane i gdzie je znajdę?

Wystarczy jedynie formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz pod tym linkiem

Masz pytania?

Zadwoń: +48 56 6114892

Lub napisz: b_jozwik@umk.pl

Menedżerki programu:

 • dr Kamila Skrzypczyńska
 • mgr Barbara Jóźwik

Scroll to Top
Skip to content