Rozwój rynku e-commerce: jak pandemia COVID-19 przyspieszyła transformację handlu elektronicznego?

Dokładnie 4 lata temu znany wszystkim świat przeszedł nagłą zmianę spowodowaną wybuchem globalnej pandemii. Wiele przedsiębiorstw zostało zmuszonych to podjęcia nowych działań, co przyspieszyło transformację handlu elektronicznego, a w konsekwencji rozwinęło rynek e-commerce.

Jedni tracą, a drudzy zyskują

Spora liczba osób kojarzy czas COVID-19 z wielkim kryzysem. Liczne działalności, szczególnie związane z sektorem usług, musiały zakończyć swoje funkcjonowanie. Wszystko za sprawą nagłego pojawienia się obostrzeń, które utrzymywały się wiele miesięcy.

Jednak dla rynku e-commerce był to bardzo owocny czas. Osoby, które zdecydowały się na podjęcie działań w Internecie, dostały niepowtarzalną szansę. Niezmiernie trudna sytuacja miała swoje odzwierciedleniu w otwarciu się na nowe rozwiązania. Zanotowano wzrost w handlu prowadzonym online, wśród społeczności unikających takich rozwiązań np. osoby starsze. Dodatkowo zaczęły się rozwijać nowatorskie gałęzie biznesowe, a klienci decydowali się na zakup artykułów, które wcześniej kojarzyły się raczej z tradycyjnymi formami nabycia.

Konieczne zmiany

Sytuacja pandemii wywarła konieczność zmiany działania w wielu obszarach. Przedsiębiorcy widząc co dzieje się na tradycyjnych rynku decydowali się o otworzenie działalności online. We wspomnianym czasie powstało wiele nowych sklepów Internetowych. Pomimo rosnącej konkurencji odnosiły one spory sukces, było to związane ze wzrostem aktywności w sieci Polaków. Badania pokazują, że w 2019 roku 62% polskiego społeczeństwa deklarowało, że korzysta z zakupów online, a w 2020 liczba ta wzrosła do 73%.

Szansa na sukces

Ciekawym obszarem jest edukacja. To ona w okresie kryzysu zyskała całkiem nowe oblicze. Czas nauki zdalnej pokazał, jakie możliwości, tak naprawdę niesie za sobą wirtualna rzeczywistość. Wiele ambitnych i nie bojących się wyzwań nauczycieli, zaczęło tworzyć własne platformy oferujące kursy online np. przygotowujące do matury. Handel elektroniczny różnego rodzaju szkoleniami, konsultacjami zaczął odnosić niebagatelne uznanie.

Kupuj zdalnie i chroń innych

Na rozwój rynku e-commerce wpływ miało wiele działań z zakresu promocji. Samo państwo Polskie nagłaśniało hasła, aby pozostać w domu. Wielu influencerów zaczęło propagować bezpieczniejszą formę zakupów. Wszyscy mówili głośno, jak ważne jest dbanie do dobro własne, jak i innych osób. Dlatego wiele znanych marek zaczęło prowadzić kampanie reklamowe, które uświadamiały jakie plusy przynoszą zakupy zdalne.

Nowe nawyki

Wybieranie produktów online stało się codziennością. Duża liczba osób, która przekonała się do zakupów w sieci, pomimo powrotu do normalności, nadal decyduje się na zakup online. Lata COVID-19 pokazały, że handel zdalny niesie na sobą znacznie więcej plusów niż tylko kwestie czysto związane z ochroną przed wirusem. Przede wszystkim na pierwszy plan wysuwa się wygoda, możliwość w szybki sposób porównania konkurencyjnych cen produktów, szeroki wyrób asortymentu, reklamy dopasowane do potrzeb użytkowników i wiele innych. To wszystko wraz ze wzrostem digitalizacji społeczeństwa powoduje, że postęp w tym obszarze będzie ciągle wzrastał.

Autorka tekstu: Karina Wojtacka