Dzień Otwarty MBA

Dzień Otwarty EMBA

Poznaj ofertę akredytowanych przez AMBA studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration


Zapisz się na wydarzenie

06.09.2023, godz. 16:30

(online)

07.09.2023, godz. 16:30

(stacjonarnie)

Sprawdź nasze wydarzenie na LinkedIn!
Dołącz do wydarzenia, by nie przegapić najświeższych aktualności – kliknij tutaj

Poznajmy się!

Wciel się w rolę uczestnika programu EMBA!

Program EMBA to najbardziej prestiżowe studia na świecie organizowane dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla. W trakcie wydarzenia m.in. zapoznasz się z ofertą naszych studiów, porozmawiasz z wykładowcami i opiekunem merytorycznym programu oraz weźmiesz udział w pokazowych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego wykładowcę i praktyka biznesu.

Szczegóły spotkania

Kiedy: 6 września, godz. 16:30 – online, 7 września, godz. 16:30 – stacjonarnie

Gdzie stacjonarnie: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu (ul. Gagarina 13a)

Liczba miejsc ograniczona. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz 

Spotkanie poprowadzą:

 • dr Kamila Skrzypczyńska kierownik Programu Executive MBA UMK Toruń, wykładowca akademicki, certyfikowany coach i doradca
 • Jarosław Owieśny – absolwent programu, doświadczony manager i lider firm w branży finansowej specjalizujący się w zarządzaniu sprzedażą, zarządzaniu zmianą oraz zarządzaniu strukturami sprzedażowymi w procesie zmiany, zaangażowany w procesy wdrożeniowe oraz inicjatywy rozwojowe.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób odbędzie się dzień otwarty online?

Za pośrednictwem transmisji live na profilu programu w serwisie LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/executive-mba-umk-torun/

Kto jest adresatem studiów EMBA?

Adresatami studiów podyplomowych EMBA są osoby, które:

 • ukończyły studia wyższe co najmniej I stopnia (dowolny kierunek studiów),
 • posiadają minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (w ramach zatrudnienia lub zarządzania własną organizacją), w tym minimum 2 lata na stanowisku menedżerskim lub specjalistycznym – w przypadku osób, które ukończyły studia II stopnia,
 • posiadają minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe (w ramach zatrudnienia lub zarządzania własną organizacją), w tym minimum 2 lata na stanowisku menedżerskim lub specjalistycznym – w przypadku osób, które ukończyły studia I stopnia,
 • posiadają bardzo dobrą znajomość języka polskiego (w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • posiadają odpowiedni poziom motywacji do rozpoczęcia kształcenia w ramach programu EMBA.

Kwalifikacje możliwe do uzyskania po ukończeniu studiów dedykowane są przede wszystkim osobom na stanowiskach kierowniczych, a także menedżerom wszystkich szczebli i funkcji.

Studia są dedykowane osobom posiadającym doświadczenie zarządcze, które chcą uporządkować swoją wiedzę w tym zakresie, w tym osobom nieposiadającym wykształcenia ekonomicznego. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią rozszerzenie i uzupełnienie efektów uczenia się na kierunkach takich jak np. zarządzanie, ekonomia, finanse i pokrewne.

Jakie są warunki kwalifikacji?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia EMBA, należy:

 1. Złożyć dokumenty aplikacyjne
 2. Zdać test znajomości języka angielskiego (online) – wykaz certyfikatów i dokumentów zwalniających z testu dostępny w sekcji “Wymagane dokumenty” na stronie: https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/studia-emba/
 3. Zdać test matematyczno-logiczny w języku polskim (online)
 4. Przejść rozmowę kwalifikacyjną dotycząca doświadczenia zawodowego kandydata oraz  motywacji do podjęcia studiów (online) – termin ustalany indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia

Jaki jest termin składania dokumentów i jak je można dostarczyć?

Termin składania dokumentów: do 25 września 2023 roku

Dokumenty można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu do biura) na adres: Biuro MBA (pokój 34), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
 • osobiście – biuro czynne 10:00-16:00; w godzinach, kiedy biuro nie jest czynne, dokumenty można zostawić (w zaklejonej, zaadresowanej kopercie) w punkcie informacyjnym (tzw. portiernia) przy wejściu na Wydział – codziennie w godz. 06:00-20:00
 • przesłać w formie skanu na adres mba@umk.pl – oryginały należy dostarczyć najpóźniej do dnia rozmowy kwalifikacyjnej

Jakie dokumenty są wymagane?

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych *
  • list motywacyjny w języku polskim kierowany do Kierownika Studiów EMBA z zaznaczonym jasnym celem podjęcia studiów EMBA (maks. strona A4)
  • dwa listy rekomendacyjne (pobierz formularz) – preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/ przełożonego lub współpracownika. Jeśli osoby rekomendujące życzą sobie zachować poufność, listy mogą być przesłane pocztą tradycyjną lub mailem ma adres mba@umk.pl
  • certyfikat językowy lub inny dokument uprawniający do zwolnienia kandydata z testu znajomości języka angielskiego (jeżeli dotyczy) **
  • dokument potwierdzający uprawnienie do zniżki (jeżeli dotyczy)

  * W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach. Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / EMBA w Polsce: kliknij TU

  ** Wykaz certyfikatów i dokumentów zwalniających z testu 2022

Jaki jest koszt studiów?

 • opłata podstawowa:
   • jednorazowo za całe studia: 28.500,00 zł,
   • w systemie semestralnym (4 raty): 7.410,00 zł/semestr,
   • w systemie miesięcznym (16 rat): 2.080,00 zł/miesiąc,
 • opłata – zniżka 10% (dla posiadaczy karty Programu Absolwent UMK; dla pracowników UMK; dla pracowników uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących przy UMK; dla osoby z rekomendacją Członka lub Członka Wspierającego Klubu Absolwenta EMBA UMK; w przypadku udziału co najmniej 3 osób z tej samej instytucji (dla każdej osoby); w przypadku zgłoszenia do 30.06.2023 r.):
   • jednorazowo za całe studia: 25.650,00 zł,
   • w systemie semestralnym (4 raty): 6.670,00 zł/semestr,
   • w systemie miesięcznym (16 rat): 1.860,00 zł/miesiąc,
 • opłata – zniżka 5% (w przypadku zgłoszenia 01.07-31.08.2023 r.; w przypadku zgłoszenia przez Bazę Usług Rozwojowych):
   • jednorazowo za całe studia: 27.080,00 zł,
   • w systemie semestralnym (4 raty): 7.040,00 zł/semestr,
   • w systemie miesięcznym (16 rat): 1.970,00 zł/miesiąc.

Zniżki nie sumują się. W przypadku uprawnienia do kilku zniżek, Kandydat wskazuje zniżkę, z której chce skorzystać.

Możliwości dofinansowania – zapoznaj się z informacjami

Nieoprocentowana pożyczka z gwarantowanym umorzeniem min. 15% – zapoznaj się z informacjami

Kontakt

mgr Barbara Jóźwik

Biuro MBA

WNEiZ UMK w Toruniu

ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

Masz pytania?

Napisz: mba@umk.pl lub zadzwoń: +56 611 4892

Scroll to Top
Skip to content